subota, 19. siječnja 2019.

Nisam na ovaj svijet došao da bi bio poražen“Nisam na ovaj svijet došao da bih bio poražen, niti neuspjeh struji mojim venama. Nisam ovca, koja čeka da je njen pastir podstakne. Ja sam lav, koji odbija da zbori, da hodi i da spava s ovcama.

Neću slušati one koji se žale, jer je njihova bolest zarazna. Neka se takvi pridruže ovcama.

Namjeravam da istrajem sve dok ne uspijem.
Životne nagrade stižu na kraju svakog puta, a ne na početku; i nije mi dato da znam koliko je koraka neophodno da načinim da bih dosegao svoj cilj.

Neuspjeh me može čekati i na hiljaditom koraku, a da se, ipak, uspjeh krije već iza slijedeće okuke na putu.

I nikada neću saznati koliko sam mu blizu ili daleko od njega, ako ne zaokrenem iza te okuke. Uvijek ću načiniti i onaj sledeći korak. I ukoliko mi ni on ništa ne donese, učiniću i naredni, pa i onaj iza njega.

Pravo rečeno, hoditi korak po korak i nije tako teško.

Namjeravam da istrajem sve dok ne uspijem.”

Og Mandino

Nema komentara:

Objavi komentar