utorak, 8. siječnja 2019.

Sretan je onaj ko zna da voli


Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gdje treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa a da je voljeti sve, da je sposobnost da osjećamo ono što daje vrijednost i ljepotu našem postojanju. Gdje god bi se na zemlji pojavilo ono što se može nazvati srećom, bilo je satkano od emocija.

Novac nije ništa, moć nije ništa. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ipak su nesretni. Ljepota nije ništa, vidio sam lijepe muškarce i lijepe žene koji su bili nesretni uprkos svojoj ljepoti. Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako osjeća; bilo je bolesnika punih volje za životom koju su njegovali do samog kraja, i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje. Ali sreća je uvijek bila tamo gdje je neko umio da voli i živio za svoja osjećanja; ako ih je njegovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Ljepota ne pruža radost onome ko je posjeduje, već onom ko umije da je voli i da joj se divi.Ima različitih osjećanja, ali to je samo privid, u suštini, ona su sva - jedno. I volja je, na primer, jedno od njih. Ali za mene je i to ljubav. Sreća je ljubav, samo ljubav. Sretan je ko umije da voli. Ljubav pokreće našu dušu, u njoj pronalazi svoje biće i svoj život. Sretan je, dakle, samo onaj ko umije da voli. Ali voljeti i željeti nije isto. Ljubav je želja koja je postala mudra; ljubav ne želi da posjeduje, želi samo da voli. Zato je bio sretan filozof koji je ljubav prema svijetu njegovao u svojim mislima i tako uvijek nešto novo saznavao.

U dubini svoje duše mi želimo sreću, jednu blagotvornu harmoniju s onim što nas okružuje. Kad god naš odnos s drugim bićem ne počiva na ljubavi, taj sklad se ne uspostavlja. Nije naša dužnost da nekog volimo, ali je naša dužnost da budemo sretni. Samo smo zbog toga na ovom svijetu. Ali s nametanjem dužnosti, s poukama i naredbama teško da ćemo usrećiti jedni druge, jer to ni nas ne čini sretnima. Čovjek može da bude "dobar" samo ako je sretan, ako u njemu vlada sklad. Ako voli.


Hermann Hesse
@gittabanko

Nema komentara:

Objavi komentar