petak, 22. studenoga 2019.

Ljudi koji su cvrsti stalno propustaju zivot

"Nežnost vas čini ranjivim, čini vas otvorenim i osetljivim za sve tajanstveno što nas okružuje. Ljudi koji nisu nežni, koji su čvrsti kao stene stalno propuštaju život. Život prolazi pored njih, ne može u njih da prodre, oni su neprobojni. Život je tolika radost za one ljude koji su nežni, meki, zaljubljeni, saosećajni, osećajni. Tada je život sam po sebi dokaz; na bezbroj načina dokazuje da postoji Bog. Nasuprot tome za tvrde ljude koji su kao stena nema dokaza o postojanju Boga. Njima se ne može dokazivati jer su nedostupni osećajima. Takav čovek gubi sve osećaje, živi samo u razmišljanju. Gubi srce, postaje samo razum; a u glavi su same besmislice. Budite srce! Čak ako zato morate da izgubite razum, izgubite ga – to se isplati. Predivno je biti nerazuman, a ružno je biti bez srca. "

Osho

Nema komentara:

Objavi komentar